Koerier Tilburg
 

Condities

*             Wij berekenen geen voorrijkosten
*             Achteraf geen brandstoftoeslag
*             Geen extra kosten betreffende het gewicht van de lading
*             Wij beschikken over de volgende verzekeringen,
                -              aansprakelijkheidsverzekering Logistieke dienstverlening
                -              bedrijfsverzekering aansprakelijkheid bedrijven
*             Onze bedrijfswagens kunnen worden verzegeld
*             Gebruik vrachtbrieven,
                -              bVa vervoersovereenkomst
                -              vrachtbrief - vervoerdocument CMR
                -              eigen vrachtbrieven

 

 

Betalingen 

Onze tarieven zijn exclusief de hierover verschuldigde BTW, veer, tol en douanekosten. 
Wij factureren achteraf en hanteren een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

 

   
Snelkoerier